top of page

הגשת כתב אישום בישראל: לוחות זמנים והשלכות

מבוא

הגשת כתב אישום בישראל כפופה ללוחות זמנים משתנים בהתאם לסוג העבירה וחומרתה. על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, על התביעה להחליט האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק בתוך פרקי זמן מוגדרים.

לוחות זמנים להגשת כתב אישום

עבירות מסוג חטא

  • פרק זמן להגשת כתב אישום: תוך חצי שנה.

עבירות מסוג עוון

  • פרק זמן להגשת כתב אישום: תוך שנה.

עבירות מסוג פשע שדינן עד 10 שנות מאסר ובעבירות מיוחדות מסוג עוון

  • פרק זמן להגשת כתב אישום: תוך שנה וחצי.

עבירות מסוג פשע שדינן 10 שנות מאסר ומעלה

  • פרק זמן להגשת כתב אישום: תוך שנתיים.

חשוב לציין מקרים חריגים:

הארכות זמן

פרקי הזמן הללו אינם מוחלטים וניתן להאריכם במקרים מסוימים, למשל לצורך השלמת חקירה, קיום שימוע לחשוד, או ניהול משא ומתן על הסדר מותנה.

עבירות מס

בעבירות מס, פרקי הזמן להגשת כתב אישום שונים ונקבעו בנוהל של רשות המסים.

עיכובים

בפועל, לעיתים ישנם עיכובים בהגשת כתבי אישום, הנובעים מעומס על מערכת התביעה, מורכבות התיק, או גורמים אחרים.

השלכות של הגשת כתב אישום באיחור

הגשת כתב אישום באיחור לא בהכרח תוביל לביטולו. עם זאת, במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להורות על ביטול כתב אישום שהוגש באיחור ניכר, אם קבע כי האיחור גרם לעיוות דין משמעותי לנאשם.

ייעוץ משפטי

אם אתם חוששים כי כתב אישום נגדכם הוגש באיחור, חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בהקדם האפשרי. עורך הדין יוכל לבחון את נסיבות המקרה הספציפי שלכם, ולהעריך את הסיכויים לביטול כתב האישום בשל האיחור.

זקוקים לייעוץ נוסף? צרו קשר עם המשרד שלנו להתייעצות משפטית מקצועית ואישית. אנו כאן כדי לסייע לכם לנווט את ההליך המשפטי בצורה המיטבית.

bottom of page