top of page

הסכמי מכר ומתן שירותים

פתחת עסק חדש? מוכר סחורה? נותן שירותים? מזל טוב! 
במסגרת ההתקשרות שלך עם לקוחות מצד אחד ועם ספקים מצד שני, אתם בפועל מקיימים חוזה החייב את שניכם: אותך מצד אחד ואת הלקוח או הספק מצד שני. 
הבעיה היא שלרוב היחסים הללו לא מוסדרים ועל כן חלים עליהם כללים שאולי אינם לטובתך.
כמובן שבמרקים רבים אופי הממשק בינך לבין הלקוחות הוא כזה שאינו מצריך הסדרה באמצעות הסכם מכר. אבל במידה והשירותים והמוצרים שאת.ה מוכר.ת הם יחודיים או יקרים, חשוב מאוד להסדיר את היחסים בינכם באמצעות הסכם על מנת שזכויותך לא יפגעו במקרה של סכסוך או העדר הסכמה. 
 

בהעדר הסכם בית המשפט יפרש את החובות של כל צד בהתאם להתנהלות בפועל כמו גם בהתאם ל"מקובל" בנושאים מסויימים. אבל פרשנות כזו יכול לפעולך לרעתך.

בתי המשפט עמוסים בתיקים של "חוזים" מחייבים למרות שכלל לא חתמת על חוזה, ואמורים לפרש את כוונת הצדדים וזאת בהעדר הסכם חתום. 

על מנת להימנע מעוגמת נפש, הוצאות רבות, ותהליכים מייגעים וארוכים בבית משפט פשוט תדאג לחתום עם שותפיף ךעסקים על הסכם בו החובות והזכויות של כל צד ברורים ולא ניתנים לערעור ופרשנויות שיגררו הליכים משפטיים.  

bottom of page