top of page
young-businessman-analyzing-data-holding-magnifying-glass-generated-by-ai.jpg

זכות העיון בחומרי חקירה לאחר הגשת כתב אישום

מהי זכות העיון לאחר הגשת כתב אישום?

 

לאחר הגשת כתב אישום קמה לנאשם הזכות לעיין בחומרי החקירה. חומר החקירה מהווה הבסיס עליו הסתמכה התביעה בהחלטתה להגיש כתב אישום נגד הנאשם. בין חומרי החקירה ניתן למצוא: 

  1. מסמכים בעלי משמעות ראייתית כגון - טפסים, קבלות, חוזים תעודות ציבוריות, פלטים מסוגים שונים כגון פלטי חשבונות בנק, כרטיסי אשראי ומחקרי תקשורת, סרטוני וידאו וכיו"ב.

  2. עדויות כגון - עדויות של השוטרים, של עדים ושל הנאשם

  3. מוצגים - חפצים מסוגים שונים כמו, כלי תקיפה, סמים, בגדים וכיו"ב. 

 

זכות העיון מתירה לנאשם לעיין, ולרוב להעתיק את חומרי החקירה שהוגשו במסגרת ההליך הפלילי.

 

למה זכות זו חשובה?

לזכות הזו יש משמעות קריטית לאחר הגשת כתב אישום. היא מהווה הבסיס עליו מנסחת התביעה את כתב האישום נגד הנאשם. כל עובדה שנטענת במסגרת כתב האישום צריכה להיתמך בראיות שנאספו על ידי היחידה החוקרת. זכות העיון מאפשרת לנאשם לבחון את הראיות אל מול כתב האישום שהוגש, להעמיד אותם לביקורת ולתכנן את הגנתו. 

 

מה היקף הזכות?

 

בפשטות ניתן לומר שכל חומר חקירה רלוונטי מהווה חומר חקירה. השאלה האם חומר חקירה הוא רלוונטי היא שאלה שנתונה לפרשנות. בדרך כלל, ההגנה תעדיף לקבל חומר רב יותר מהחומר שנאסף על ידי היחידה החוקרת.

 

איך הזכות לעיון בחומרי חקירה יכולה לסייע לנאשם? 

 

יכולים להיות מקרים בהם המשטרה "ננעלת" על כיוון חקירה מסוים ובכך פוגעת בהגנת הנאשם. במקרים אחרים הנאשם מכיר פרטים שהתביעה לא מכירה ומעוניין באיסוף ראיות שלא נאספו במסגרת הליכי החקירה. במקרים מהסוג הזה יכול להיות שהנאשם ירצה לבקש מבית המשפט להשלים את חומרי החקירה כדי לחזק את הגנתו. 


 

הכלים העומדים ברשות הנאשם לקבל חומרי חקירה נוספים

 

קיימים מספר מנגנונים המאפשרים לנאשם להגיש בקשה לקבלת חומרי חקירה. ביניהם ניתן למנות את:

  1. בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982. 

  2. בקשה לפי 108 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982.

  3. עתירה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998.

 

לכל מנגנון יש יתרונות וחסרונות שונים וכל אחד יכול להתאים יותר או פחות לפי נסיבות העניין. 

לאחר הגשת הבקשה בית המשפט יכריע בסוגיה תוך שיביא בחשבון את מידת הנחיצות של החומרים, פוטנציאל הסיוע להגנת הנאשם, השפעתם על צדדים שלישיים ועוד. 

 

סיכום

 

חומרי החקירה הם הבסיס עליהם נכתב כתב האישום. הזכות לעיון בחומר החקירה היא זכות בסיסית באמצעותה הנאשם בוחן את ראיות התביעה ומכין את הגנתו. 

לעו"ד הפלילי תפקיד חשוב בבחינת הראיות, לימודן והכנת הגנת הנאשם. לעו"ד פלילי יש את הכלים לבחון את הראיות, לזהות פערים בין הראיות שנמסרו להגנה לראיות נוספות שחסרות בתיק ולהגיש בקשות מתאימות בעת הצורך. 

 

רוצים לדעת עוד? פנו אלינו לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות בטלפון 073-3746666

bottom of page