top of page
police-thief-conceptthe-cop-catch-criminals-break-law.jpg

פגם או פסול בכתב האישום - טענה מקדמית לטובת הנאשם

טענות מקדמיות במשפט הפלילי משמשות להעלות בעיות משפטיות לפני שההליך המרכזי מתחיל. טענה נפוצה היא פסול בכתב האישום, שאם מתקבלת, יכולה להקל על הנאשם מאוד בעונשו ואף לפטור אותו מהאשמות או לבטל את המשפט. 

דוגמאות לפגם או פסול בכתב האישום: 

  1. אי דיוק בהגדרת העבירה: כמו בפס"ד בינדר, שבו לא הובהר אם העוון הוא גניבה או הברחה, מה שיכול להשפיע על ההגנה ועל חומרת העונש.

  2. חוסר פרטים עובדתיים: בפס"ד אטיאס, לא צוינה כמות הסם שהייתה בהחזקת הנאשם. פרט זה חיוני לקביעת חומרת העבירה והתאמת העונש המתאים.

  3. אי קבלת אישורים נדרשים: במקרים מסוימים נדרש אישור מהיועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב האישום. כך לדוגמה, בעבירות מין נגד קטינים, אם חלפו יותר מ-10 שנים מביצוע העבירה, דרוש אישור כזה. חוסר באישור כזה יכול להוביל לפסילת כתב האישום.

  4. חוסר רלוונטיות לעובדות המיוחסות: כאשר טענת "אין להשיב לאשמה" מועלית, כלומר הטענה שגם אם כל העובדות בכתב האישום נכונות, הן לא מרכיבות עבירה משפטית. דוגמה לכך היא בפס"ד כדורי, שבו הטענה הייתה שהעובדות המתוארות לא מהוות עבירה לפי החוק.

 

השלכות משפטיות של פגם או פסול בכתב האישום: 

 

לאחר תחילת המשפט הנאשם רשאי להעלות טענות בדבר פגם או פסול בכתב האישום. טענה זו, אם תתקבל עשויה להקל משמעותית בעונש שיוטל על הנאשם, לעודד את התביעה לרצות להתפשר ולהגיע להסדר טיעון ובנסיבות מסוימות אף להביא לזיכוי. 

 

למה להיעזר בשירותי משרד עורכי דין פליליים של יוצאי הפרקליטות הפלילית? 

איתור פגמים בכתב אישום יכול להיות מפתח להצלחת ההגנה במשפט פלילי. במשרדנו, עורכי הדין, בוגרי הפרקליטות הפלילית, המתמחים בזיהוי פרטים משפטיים קריטיים שעשויים להוביל לביטול כתב אישום או לשינוי משמעותי בהליך המשפטי. אנו מבינים כי כל פרט קטן עשוי להשפיע על תוצאת המשפט ומציעים לכם ניסיון רב ומקצועיות להתמודדות עם האתגרים הפליליים הקשים ביותר. אם נתקלתם בכתב אישום ואתם זקוקים לייעוץ או לסיוע משפטי, אל תהססו ליצור איתנו קשר. אנו כאן כדי לעזור לכם לנווט בהצלחה דרך המערכת המשפטית ולהבטיח את זכויותיכם המלאות.

bottom of page