top of page

פלילי

"ניתן לכבות שריפה בכוס מים אם רק תופסים אותה בזמן"

הנטייה הטבעית היא לחשוב שזה לא נוגע לך, אלא ל"עבריינים". אולם המציאות היא שונה לחלוטין. רובנו מייחסים את העולם הפלילי למשפחות וארגוני פשע, ועבריינים כבדים, כאלו שאנחנו שומעים עליהם בחדשות וקוראים בעליהם ברשתות. 

אולם, חלק ניכר מהתיקים שנפתחים ונחקרים במשטרה ונבחנים ובפרקליטות, הם כנגד אנשים שבאופן כללי הם אנשים נורמטיביים, ללא דפוסי התנהגות עבריינית, אשר נקלעו, בטעות, בתום לב, או בשל מעידה רגעית, לסיטואציה בעלת מאפיינים פלילים. 

העולם הפלילי זר לחלוטין לחשודים ונאשמים אלו אשר נמצאים בפעם הראשונה בחייהם בחדר החקירות, ואשר עלולים למצא את עצמם בפני הליך משפטי ארוך, ואף במהלכו, להיות נתונים לסנקציות משפטיות חמורות ואף במעצר מאחורי סורג ובריח. וזאת בנוסף לעול הכספי, הנפשי, המשפחתי, והחברתי הנלווה להליך פלילי. 

החדשות הטובות הן שבקבלת ייעוץ וליווי מקצועי בשלבים הראשונים, קיים סיכוי טוב להביא לסיום ההליך בזמן סביר על ידי גניזתו, או לחילופין מזעור השלכותיו.

 

לשם כך חובה לקבל את הייעוץ המקצועי הנכון, בזמן הנכון.

bottom of page