top of page
young-woman-with-her-pet-french-bulldog-park_edited.jpg

זכויות בעלי חיים

זכויות בעלי חיים, אשר לצערנו מלכתחילה הן מוגבלות ומצומצמות, מופרות ונרמסות יום יום. בין עם על ידי אנשים פרטיים, ובין עם על ידי תאגידים והתעשייה שרואים בהם שורת רווח כספי ותו לא. 

לצערנו הרב, החקיקה המגנה על בעלי חיים הישראל היא מצומצמת ביותר, ולכן הפרות אלו לא רק שמביאות יום יום לסבל התאכזרות ומוות פסולים ומיותרים לבעלי החיים, אלא גם במקרים הבודדים בהם יש אכיפה, הענישה היא קלה ביותר עד כדי מגוחכת. ולבעלי חיים אין אפשרות לשכור עורך דין אשר יגן עליהן. 

בשביל זה אנחנו כאן! 

הפגיעה בהם היא רחבה ביותר החל בפגיעה פיזית והתעללות, דרך תנאי הגידול שלהם, וכלה בשטיפת מוח מטעה כאילו החיות נהנות בכל התהליך רבוי הסבל של אחזקתם וגידולם. 
 

במידה ונתקלת בפגיעה בבעלי חיים, בין אם על ידי אדם פרטי, ובין אם פגיעה על ידי תאגיד. 

בין אם באופן ישיר, ובין אם על ידי הטעייה בפרסום. 

בין אם רק היית עד, ובין אם הסתבכת תוך כדי ניסיון לעזור ולמנוע את ההפרות והסבל.

אנא פנה אלינו, ואנחנו נטפל בנושא בכל דרך משפטית אפשרית ונעשה את המקסימום האפשרי לדאוג שפוגעים ישלמו את המחיר על פגיעתם, וימנעו מכך בעתיד, ואף נפעל לנסות לשנות חקיקה ולהקטין את הסבל, ההטעייה, והיכולת להתאכזר.

bottom of page