top of page
police-thief-conceptthe-cop-catch-criminals-break-law.jpg

עבירת קבלת דבר במרמה - מהי ואיך מוכיחים אותה?

עבירת קבלת דבר במרמה היא עבירה פלילית שבמסגרתה מטעים אדם כדי לקבל ממנו רכוש או טובת הנאה אחרת. ההגדרה של עבירת המרמה מתמקדת בשלילת חופש הרצון של הנפגע דרך הטעייה או הצגת מצג שווא, מה שמבדיל אותה מעבירת גניבה שבה הערך המוגן הוא הרכוש, או האינטרס הרכושי.

היסודות של קבלת דבר במרמה: 

על מנת להוכיח קבלת דבר במרמה צריך להוכיח ארבעה יסודות באופן מצטבר:

  1. קבלת דבר: יש להוכיח טובת הנאה כלשהי למרמה, תהיה זו טובת הנאה פיסית או מופשטת כדוגמת זכות, יתרון וכיו"ב. 

  2. מרמה: עבירה זו דורשת מרמה, כלומר הצגת עובדות שקריות או מטעות בידי המבצע, שיודע שהן לא אמיתיות או במקרים בהם החשוד מסתיר את העובדות למרות שחלה עליו חובה על פי דין לגלותן.

  3. קורבן (המרומה): חייב להיות קורבן שנפגע מהמרמה, כלומר אדם שנפל קורבן למצג השווא וביצע מעשה שהוא לא היה עושה לולא ההטעייה.

  4. קשר סיבתי: חייב להיות קשר סיבתי בין המרמה לפעולה שביצע המרומה, כאשר התוצאה היא הפרדה בין הקורבן לבין רכושו.

מקרים מורכבים:

מקרים מורכבים בהם קשה להוכיח מרמה כוללים את אלה שבהם הנפגעים מסרבים להעיד או שההטעייה מתקבלת כחלק מנורמות תעשייתיות כגון פרסומות מוגזמות שלא נתפסות כשקריות אך גורמות לצרכנים לרכוש מוצרים או שירותים. ככלל, חשוב לזכור שאחד הקשיים המהותיים ביותר בהוכחת העבירה היא בפער שבין התנהלות אזרחית לקויה, בין אם רשלנית או חסרת תום לב, אבל כזו שאין לראות בה ככזו שחוצה את התחום הפלילי למקרים פליליים מובהקים. הקו העדין מקשה מאוד על התביעה להוכיח אשמה מעבר לספק סביר ובמקרים רבים כך בדיוק חשודים מצליחים להיחלץ ממצבים קשים אלו. 

למה להיעזר בשירותי משרד עורכי דין פליליים של יוצאי הפרקליטות הפלילית? 

במשרדנו, כל עורכי הדין הם בוגרי הפרקליטות הפלילית, שם טיפלנו במאות רבות של תיקים דומים. הניסיון שלנו רב ואנו מבינים את הפרטים והדקויות הנדרשות להצלחה בתהליכים אלו ויכולים לנווט אתכם בהצלחה דרך מסדרונות המשפט והפרוצדורות המורכבות. לייעוץ וסיוע בהליך, נשמח לשמוע מכם בהקדם. צרו אתנו קשר עוד היום לקבלת מידע נוסף והתחלת ליווי בהליך הפלילי בעניינכם.

bottom of page