top of page

שימוע לפני הגשת כתב אישום

מה זה שימוע ולמה כל כך חשוב להיות מעורב?
 

קיבלתם מכתב יידוע שני? זכותכם לערוך שימוע

 

אם קיבלתם מכתב יידוע שני, זה אומר שהמשטרה או התביעה הצביעו על כך שיש להם מספיק ראיות כדי להגיש נגדה כתב אישום. המכתב יידוע שני מאפשר לכם לטעון נגד הגשת כתב האישום.

 

זכות השימוע היא זכות יסוד במשפט הפלילי. היא נועדה להגן על הנאשם מפני הגשת כתב אישום לא מוצדק. במסגרת השימוע, הנאשם יכול להציג ראיות ותירוצים כנגד הגשת כתב האישום.

 

מהו מכתב יידוע שני? למה נועד הליך השימוע?

 

מכתב יידוע שני הוא מסמך רשמי מטעם המשטרה או התביעה. המכתב קובע כי יש להם מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום נגדכם בגין עבירה פלילית.

 

הליך השימוע הוא הזדמנות שלכם להציג את טענותיכם נגד הגשת כתב האישום. אתם יכולים להציג ראיות, לטעון שהראיות נגדכם לא אמינות, או לטעון שכתב האישום אינו מוצדק.

מה יקרה אם לא תבקשו לערוך לשימוע?

 

עליכם להבין שאם קיבלתם מכתב יידוע שני המשמעות היא שהפרקליטות קיבלה החלטה להגיש נגדכם כתב אישום, אלא אם תצליחו לשכנעה אחרת בהליך שימוע. זאת אומרת שאם לא תבקשו לערוך שימוע הסיכוי שיוגש נגדכם כתב אישום הוא גבוה מאוד. שימוע מוצלח יכול לעשות את כל ההבדל בין כתב אישום לסגירת התיק נגדכם. 

 

שימו לב: אדם שהוגש נגדו כתב אישום נמצא בסרט אחר לגמרי מאדם שלא הוגש נגדו כתב אישום. הנחת היסוד היא שאדם הוא חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. ההצהרה הזו נכונה רק בתיאוריה. לכתב האישום יש השלכות על המעמד החברתי של האדם, על מצבו הכלכלי, על מצבו הרגשי ומצבו המשפחתי. 

 

איך מתכוננים להליך שימוע?

 

הדרך הטובה ביותר להתכונן להליך שימוע היא לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי. עורך הדין יוכל לסייע לכם להבין את ההליך, לבחון את הראיות נגדכם ולגבש את הטענות שלכם. 

 

"איך עו"ד יוכל לעזור לי"?

לעיתים התביעה או הפרקליטות מצרפת מכתב יידוע שבו מפורטות העבירות בלבד בהן אתם חשודים אך לעיתים הם מצרפים טיוטת כתב אישום המכונה לעיתים "כתב חשדות". לאחר מכן עו"ד יפנה בשמכם לתביעה ויבקש את עיקרי חומרי החקירה על מנת שיוכל לבחון את חומר הראיות בתיק. עו"ד יכול לפעול במספר מסלולים: 

  1. לבחון את עובדות כתב האישום ולערוך בחינה מקצועית מול יסודות העבירה המצב המשפטי.

  2. לטעון נגד עוצמת הראיות. 

  3. לטעון שהגשת כתב אישום תהיה בלתי צודקת בנסיבות העניין. 

  4. לטעון שאין אינטרס ציבורי בהגשת כתב אישום נגדכם. 

  5. להציג גרסה נגדית לגרסת התביעה וינסה לשכנע אותה שלא נעברה עבירה, או שבמקרה שלכם יש סייג לאחריות פלילית כמו למשל: הגנה עצמית, הגנת הכורח, זוטי דברים וכיוצא בזה.

קיבלת מכתב יידוע? פנה אלינו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי.

bottom of page