top of page

גניבה ממעביד: היבטים משפטיים ומדיניות הענישה הנוהגת

עודכן: 6 במרץ


גניבה ממעביד או גניבה ממעסיק מוגדרת בסעיף 391 לחוק העונשין:


"עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים."

ניתוח יסודות העבירה של גניבה ממעביד

להלן היסודות המרכזיים של העבירה:

הגניבה: נטילה ונשיאה של דבר שניתן להיגנב בלי הסכמת הבעל (כלומר המעביד), במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב.

הנכס: חייב להיות בבעלות המעביד או מיועד לו.

ערכו של הנכס: חייב לעלות על 1,000 ש"ח.

כוונה לשלול שלילת קבע: העובד חייב להתכוון לשלול את הנכס שלילת קבע, כלומר לקחת ולא להחזיר.


מתחם הענישה

בעוד עבירת הגניבה הרגילה נושאת עד 3 שנות מאסר, עבירת הגניבה ממעביד או מעסיק נושאת בצידה עד 7 שנות מאסר. מתחם הענישה בעבירות מהסוג הזה רחב מאוד, אך בתי משפט מביאים בחשבון גורמים שונים כגון:

משך הגניבה: תקופת זמן בה התרחשה הגניבה.

מידת בכירותו של העובד: ככל שהעובד בעל מעמד גבוה יותר, יתכן והענישה תהיה חמורה יותר.

מידת האמון שניתן בעובד: ככל שהאמון שנתן המעביד בעובד גבוה יותר או טיב הקשר בין העובד למעביד משקף מטבעו מידת אמון גדולה יותר כך הענישה עשויה להיות חמורה יותר.

שווי הדברים שנגנבו: ככל שערך הנכסים הנגנבים גבוה יותר, כך הענישה עשויה להיות חמורה יותר.

מידת התחכום והתכנון: גניבות שדרשו תכנון מתוחכם עשויות לגרור ענישה חמורה יותר.


דוגמאות מהפסיקה

 1. רע"פ 5819/18 - גניבה שיטתית מהמעסיק בסך כ-45,560 ₪. העונש: 5 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות.

 2. רע"פ 1524/21 - גניבה ממשקי בית ועבירות מרמה. העונש המקורי: 24 חודשי מאסר בפועל, אך לאחר ערעור צומצם ל-15 חודשי מאסר בפועל.

 3. עפ"ג 5688-12-19 - גניבה של כ-50,000 ₪ על ידי מנהל תחנת דלק. העונש הוקל ל-9 חודשי מאסר לנשיאה בדרך של עבודות שירות לאחר ערעור.

 4. עפ"ג 1366-12-20 - גניבת סחורה בסך כ-70,000 ₪. צו של"צ, מאסר מותנה ועונשים נלווים, בית המשפט חרג לקולה ממתחם הענישה.

 5. עפ"ג 19491-05-21 - גניבה בידי עובד במאפיה. העונש: שלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.

 6. עפ"ג 20798-08-20 - גניבה בידי עובדת מנקה. העונש: 7 חודשי מאסר בפועל, הוקל לשלושה חודשי מאסר בפועל לאחר ערעור.

 7. עפ"ג 73687-10-18 - גניבה בידי עובד מסעדה בסך כ-6,000 ₪. העונש: 45 ימי מאסר בפועל.

 8. רע"פ 5540/15 - גניבה, זיוף ושימוש במסמך מזויף בסך כ-100,000 ₪. העונש: 8 חודשי מאסר בפועל.

 9. ע"פ 9205-04-13 - גניבה מידי מעביד בסך 100,000 ₪. העונש: 9 חודשי מאסר בפועל.

 10. ת"פ 29006-08-15 - גניבה, זיוף, ושימוש במסמך מזויף בסך כולל של 154,500 ₪. העונשים: 7-8 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.

 11. ת"פ 67181-07-18 - גניבה בידי עובד בהיקף של מעל ל-150,000 ₪. העונש: 9 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס.


ראוי להעיר: מדיניות הענישה שפורטה כאן, לא בהכרח משקפת את העונש שיוטל בפועל על נאשמים ואין לגזור ממנה על נסיבות המקרה הקונקרטיות. נזכיר לקוראים שהענישה בסופו של דבר היא אינדיווידואלית ותלויה בגורמים רבים נוספים מעבר לגורמים שצוינו.


סיכום:

עורכי הדין במשרדנו יוצאי הפרקליטות הפלילית ובעלי ניסיון רב בעבירות רכוש, ועבירות של גניבה ממעביד בפרט. פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות וספרו לנו על נסיבות המקרה הקונקרטיות שלכם.


פוסטים קשורים

הצג הכול

עורך דין סמים: ייצוג משפטי מקצועי וניסיון רב מיוצאי הפרקליטות הפלילית בחיפה

עבירות הקשורות לסמים נחשבות לחמורות מאוד ויכולות להוביל לעונשים כבדים, כולל מאסר בפועל, קנסות גבוהים והשלכות משפטיות נוספות. המערכת המשפטית נלחמת בתופעה זו בכל כוחה, ולכן חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי

Comments


bottom of page