top of page

תעודת יושר: מדריך מקיף


במסגרת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (2019), כל אדם, ישראלי או זר, החייב באחריות פלילית מגיל 12 ומעלה, רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודת מידע פלילי או תעבורתי המכונה לעיתים תעודת יושר. תעודה זו מספקת מידע על קיומם או העדרם של מידע פלילי או תעבורתי אודות המבקש, כולל פירוט של הרשעות ו/או תיקים פתוחים הממתינים להחלטה.

חשוב להבהיר כבר עכשיו, התעודה לא מיועדת לאדם עצמו, אלא לגופים הרשאים לקבל את התעודה ואין לאותו אדם או לבא כוחו סמכות לעיין או להעתיק אותה.

בקשה לעיון במידע הפלילי היא בקשה אחרת שיכולה להיעשות על ידי אדם שמבקש לעיין במידע אודותיו באמצעות הגעה פיסית לתחנת משטרה ולעיין דרך מסך המחשב המשטרתי במידע הפלילי או התעבורתי בעניינו. לחלופין, אפשר להגיש בקשה באמצעות עו"ד שיכול להשיג עותק פיסי של הבקשה (לפרטים נוספים חייגו אלינו 073-3746666).

איך ואיפה להגיש בקשה להעברת תעודת יושר לגוף המוסמך?

  • בארץ: בכל תחנת משטרה, תוך הזדהות עם תעודת זהות או דרכון תקף.

  • בחו"ל: בנציגות ישראלית, תוך הזדהות עם דרכון תקף.

  • דרך האינטרנט: ניתן למלא את הטופס המקוון באתר האינטרנט של משרד החוץ או משטרת ישראל.

מי יכול להגיש את הבקשה?

כל אדם, ישראלי או זר, בגיל האחריות הפלילית (12 ומעלה) רשאי לבקש תעודה זו. התעודה מיועדת לשימוש על ידי נציגויות זרות בישראל, נציגויות ישראליות בחו"ל, רשות המרכזית לאימוץ בין-ארצי ועמותות מורשות לאימוץ מחו"ל.


חשיבות התעודה

תעודת מידע פלילי או תעבורתי חשובה למטרות רשמיות כגון: אימוץ, הגשת מסמכים לנציגויות זרות, ועוד. היא משמשת כהוכחה לחפות או לקיום רישום פלילי ונועדה לסייע בתהליכים בין-לאומיים ולקידום נושאים אישיים ומקצועיים.

משך הזמן לטיפול בבקשה הוא כחודש ימים, והתעודה תישלח ישירות ליעד הרצוי.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page