top of page

מהן חובותיו של שוטר כלפיי חשודים בתשאול פלילי

עודכן: 6 במרץ

במאמר זה נסקור את השלכות אי הזהרה במהלך תשאול, ובפרט כיצד זה יכול להשפיע על חוקיות הראיות ועל תוצאות המשפט.

החשיבות של הודעת זכויות לחשוד

לחשודים בחקירה פלילית מגיעות זכויות שאין לעדים "סתם". על שוטרים מוטלת חובה להזהיר חשודים. החשוד זכאי להתייעץ עם עורך דין, ויש לו את זכות השתיקה. אם לא ניתנה הודעה על זכויות אלה, ייתכן שהראיות שנאספות במהלך החקירה לא תהיינה חוקיות לשימוש במשפט​​.

בין תשאול פלילי לחקירה

לצופה מהצד החקירה הפלילית תראה מאוד מובחנת וברורה. בדרך כלל שוטר יכניס את החשוד לחדר חקירה, יקריא לו את הזכויות שלו ויתחיל לשאול אותו שאלות. התשאול, בשונה ממנו, הוא לא כזה מובחן וברור. תשאול מוגדר ככל שיח בין חשוד לבין שוטר שיש בו דרישה למסור מידע בעל פוטנציאל מפליל. תשאול יראה לצופה מהצד כפחות פורמלי, השוטר לא יתעד בהכרח בכתב את הדברים וכיו"ב.

השלכות אי החוקיות על קבילות הראיות

בניגוד למדינות אחרות, בישראל לא התקבלה הדוקטרינה של פרי העץ המורעל. הדוקטרינה שם קבעה שכל ראיות שהם תולדה של אי חוקיות יפסלו גם הן. בישראל בתי משפט בוחנים כל מקרה לגופו. לעיתים אי החוקיות יכולה להוביל לזיכוי, לביטול האישום, להקלה בחומרת הענישה, להשליך על הליכי המעצר ולעיתים גם לא להשפיע כלל. הכל לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.


סיכום

התשאול שונה מהחקירה הפלילית הקלאסית וככזה קיים חשש ששוטרים לא ימלאו את חובותיהם על פי הדין. כשל בהזהרת החשוד ובמתן הודעה על זכויותיו עלול להוביל לפסילת ראיות ולשינוי תוצאת המשפט.

עורכי הדין במשרדנו הם יוצאי הפרקליטות הפלילית. אם ברצונכם לספר לנו על נסיבות המקרה המיוחדות שלכם צרו אתנו קשר בטלפון 073-3746666.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page