top of page

סגירת תיק בעילה של חוסר עניין לציבור: מה זה ומה ההשלכות על הרישום הפלילי

סגירת תיק בעילה של חוסר עניין לציבור, שמכונה היום "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמדה לדין" היא אחת העילות העומדות בפני הרשות התובעת כאשר היא מחליטה לסגור תיק נגד חשוד. עילה זו מאפשרת לתביעה לסגור תיקים פליליים מסוימים, כאשר נמצא כי אין מקום להמשך תהליכים משפטיים נגד החשוד למרות שנמצא שהוא עבר עבירה ויש לדעת התביעה מספיק ראיות נגדו כדי לבסס הרשעה בפלילים. תהליך זה משקף את ההכרה בכך שלא בכל מקרה ראוי ונכון לנהל נגד חשודים הליך פלילי.

מהי סגירה בעילה זו?

סגירה בעילה זו נעשית כאשר הפרקליטות מחליטה שאין להמשיך בהליך הפלילי לאור "נסיבות העניין בכללותן". כלומר, גם אם ישנם ראיות לביצוע העבירה, ייתכנו שיקולים אחרים, כגון השלכות פרטניות או ציבוריות, המצדיקות את סגירת התיק. כך למשל, שרף החומרה בביצוע העבירות נמוך, כאשר עמדת נפגע העבירה היא סלחנית, כאשר החשוד תיקן והודה בטעות שלו וכיו"ב.

הבדל בין סגירה בעילה זו לבין חוסר ראיות

הבדל מהותי בין שני אפשרויות אלו נוגע ליסוד הסגירה: חוסר בראיות משקף מצב שבו אין מספיק ראיות להוכחת אשמת החשוד ברמת הוודאות הנדרשת בדין. לעומת זאת, סגירה בעילת "נסיבות העניין בכללותן" יכולה להתבצע גם כאשר יש ראיות לביצוע העבירה, אך קיימים שיקולים נוספים המצדיקים את סגירת התיק.

הקשר להסדר מותנה

הסדר מותנה הוא כלי נוסף בידי המערכת המשפטית המאפשר לטפל במקרים מסוימים ללא צורך בהמשך הליך משפטי מלא. במסגרת הסדר זה, החשוד מתחייב למלא תנאים מסוימים, ובתמורה לכך לא יוגש נגדו כתב אישום והתיק יסגר. ההסדר מתאפשר בדרך כלל בעבירות שאינן חמורות ביותר כשמתקיימים תנאים שבדין וכשיש הערכה שההליך המשפטי המלא לא יוביל לתוצאה טובה יותר לצדדים או לחברה. ההבדל בין הסדר מותנה לסגירה מחוסר עניין לציבור לעיתים הוא דק מאוד. סגירת התיק בהסדר גם היא נעשית מטעמים של אינטרס ציבורי פחות בהגשת כתב אישום וניהול של הליך פלילי.


הותרת רישום פלילי

יש לשים לב שגם סגירת התיק מחוסר עניין לציבור או משום שנסיבות העניין בכללותן לא מצדיקות להגיש כתב אישום והן כאשר סגירת התיק בהסדר מותנה מותירות כלפיי נאשמים רישום פלילי. במקרים כאלו ניתן לנקוט בבקשה לשינוי עילת סגירה, או פנייה לנשיא בבקשת חנינה, או בפנייה לסגן ניצב לפי הכללים הקבועים בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים שנחקק בשנת 2019 ונכנס לתוקף בשנת 2021.


עורכי הדין במשרדנו יוצאי הפרקליטות הפלילית בחיפה. ככאלו, יש לנו ניסיון רב עם ההליך הפלילי ועם השלכותיו על נאשמים. אנחנו גם יודעים כיצד התביעה חושבת ולכן יש לנו את הכלים לזהות את הכשלים ואת החולשות באופן שבו הן מחליטות לטפל בתיק.

רוצים לספר לנו על הנסיבות המיוחדות בתיק שלכם? חייגו אלינו לשיחת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות בטלפון 073-3746666.

פוסטים קשורים

הצג הכול

תביעת לשון הרע על תלונת שווא שהוגשה במשטרה

בעידן המודרני, כאשר הגישה למערכת המשפטית ולמשטרה נגישה יותר מתמיד, עולה שאלה משפטית מעניינת: האם מי שמפרסם לשון הרע באמצעות הגשת תלונה למשטרה חשוף לתביעה אזרחית בגין פרסום לשון הרע? התשובה לשאלה זו מו

Comments


bottom of page