top of page

אכיפה בררנית בהליך פלילי: איך הטענה בדבר אכיפה בררנית יכולה לסייע להגנת הנאשם


המאמר הזה יתמקד בהבנת המונח "אכיפה בררנית" בהליך פלילי, בהקשר של טענות מקדמיות והגנה מן הצדק.

הקדמה: מהי טענה מקדמית בהליך פלילי?

בהליך הפלילי, טענות מקדמיות הן טענות שהגנה מעלה לפני ניהול המשפט המהותי. טענות אלה עשויות לכלול את חוסר הסמכות של בית המשפט, פגמים בכתב האישום, ואי-התקיים של העובדות כעבירה. טענות אלו יכולות להביא לביטול כתב האישום או לשינוי מהותי באופן ניהול המשפט.

הגנה מן הצדק

הגנה מן הצדק היא עקרון משפטי המאפשר לבטל הליך פלילי או אישום במקרים שבהם נראה כי ניהול המשפט עצמו עלול לפגוע בעקרונות הצדק וההגינות. דוגמה לכך עשויה להיות מקרים בהם ההליך המשפטי נתפס כנגוד לערכים הבסיסיים של המערכת המשפטית.

אכיפה בררנית כחלק מהגנה מן הצדק

אכיפה בררנית היא טענה מקדמית שבה הנאשם טוען כי החלטת התביעה להעמידו לדין נעשתה על בסיס שיקולים לא אובייקטיביים או לא הוגנים. טענה זו מתייחסת למצבים שבהם יש להניח שהרשות המשפטית בחרה להעמיד לדין אדם מסוים מסיבות שאינן קשורות ישירות לעבירה שבכתב האישום, כגון שיקולים פוליטיים או אישיים.

הטענה על אכיפה בררנית יכולה להיות רלוונטית כאשר הנאשם מרגיש שהוא נרדף משפטית מסיבות זרות למעשה הפלילי עצמו. אם יש לטענה זו תימוכין משכנעים, בית המשפט יכול להחליט לבטל את ההליך הפלילי או את כתב האישום, על פי העקרון של הגנה מן הצדק.


למידע נוסף על אכיפה בררנית או על מקרים אחרים אל תהססו לפנות אל משרדנו בטלפון 073-3746666 לייעוץ מקצועי. משרדנו מתמחה בתחום המשפט הפלילי ומצויד בידע רחב וניסיון רב בהתמודדות עם מגוון רחב של תיקים משפטיים.


פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page