top of page

על תיקון חוק האיירסופט ועל המשמעויות המשפטיות שלו עבור חשודים

בעידן בו נשק דמוי כלי יריה, כמו אקדחי אירסופט, נהיים יותר ויותר נפוצים בקרב הציבור, חשוב מאוד להבין את הרקע והתקנות החוקיות המסדירות את החזקתם, ייצורם, ייבואם, ומסחר בהם. על רקע השימוש הלא חוקי שלפעמים נעשה בהם, חוק כלי הירייה, תש"ט-1949 ותיקוניו, נועדו להבטיח את בטחון הציבור ולמנוע זליגה של כלים אלה לידי ארגוני פשיעה או ארגוני טרור.


הכרת החוק והתיקונים שנעשו לו

בשנת 2023, עבר תיקון משמעותי לחוק כלי הירייה, תיקון מס' 24 (תשפ"ג-2023), שהחמיר משמעותית את הדרישות לרישיון והעונשים על החזקת נשק דמוי כלי יריה ללא רישיון. תיקון זה הגדיר במפורש כי כל פעולה של ייצור, ייבוא, ייצוא, אחסנה, הובלה, ומסחר בדמויי כלי ירייה תחויב ברישיון, באופן דומה לכלי ירייה אמיתיים. כמו כן, השימוש, החזקה ונשיאת כלים אלה מותרים רק במועדוני קליעה שקיבלו רישיון מהאגף לרישוי כלי ירייה.


העונשים על הפרת החוק

תיקון מס' 24 קובע עונשים נוקשים למי שמתעלם מהדרישות החדשות. העונשים כוללים:

1. רכישה, אחסנה, או הובלה ללא רישיון: מי שירכוש, יאחסן או יוביל דמוי כלי ירייה ללא רישיון יעמוד בפני עונש מאסר של שלוש שנים.

2. ייצור, ייבוא, ייצוא, מסחר או עסקאות אחרות ללא רישיון: העונש על פעולות אלו ללא רישיון יכול להגיע לחמש שנות מאסר.

3. החזקה או נשיאה של דמוי כלי ירייה שלא במועדון מורשה: עונש זה יכול להגיע גם הוא למאסר של שלוש שנים.

4. פעולות נוספות שנעשות בניגוד לחוק: כוללות עבירות קטנות יותר כמו אי-חידוש רישיון בזמן, עבירה על תנאי הרישיון, והקמת מטווח קליעה או מועדון ללא רישיון, אשר עלולות להוביל לעונשי מאסר קצרים יותר או קנסות.


החשיבות של שמירה על החוק

החוקים והתיקונים הללו נועדו לשמור על הציבור ולמנוע מצבים בהם נשק דמוי כלי יריה יכול להגיע לידיים לא ראויות. כלי נשק אלה, אף על פי שהם מיובאים כצעצועים, יכולים להפוך לכלי ירייה

קטלניים בתהליך הסבה פשוט יחסית, ולכן הצורך בפיקוח ובקפדנות בנושא זה הוא גבוה ביותר.


לסיכום

החזקת נשק דמוי כלי יריה, כמו אקדחי אירסופט, ללא רישיון הפכה לאחרונה להפרה חמורה של החוק הכוללת סיכון משמעותי בתחום הפלילי. בנסיבות אלו נחוץ, בעיקר מי שעוסק בתחום, להכיר ולכבד את החוקים האלה.

אנו במשרדנו מציעים ייעוץ משפטי מקצועי ותמיכה לכל שאלה או בעיה בתחום זה. אם יש לכם צורך בעזרה או בייעוץ, אל תהססו לפנות אלינו בטלפון 073-3746666 או במייל info@haplilistim.com

פוסטים קשורים

הצג הכול

コメント


bottom of page