top of page

פיצויים עונשיים במסגרת תביעה נזיקית: מתי ולמה?

במערכת המשפט האזרחי, כלל היסוד הוא שאין הניזוק זכאי לו ממלוא הנזק שנגרם לו. לכלל הזה יש חריגים. אחד מהם הוא הפיצוי העונשי. בניגוד לפיצוי הרגיל, שמטרתו להשיב את הנזוק למצבו לפני העוולה, הפיצוי העונשי מגיע למטרה שונה: ענישה והרתעה.

הבסיס לפיצויים עונשיים

מקור הדוקטרינה של פיצויים עונשיים במשפט האנגלי, שם נוצרה לפני יותר מ-200 שנה. היא נועדה להביא להעניש את המזיק על התנהגותו המזיקה ולבטא סלידה ממנה. המטרה העיקרית היא להרתיע מפני התנהגות דומה בעתיד.

רתיעת בתי המשפט משימוש בפיצויים עונשיים

למרות שפיצויים עונשיים יכולים לשמש ככלי הרתעתי חזק, הם נפסקים במקרים חריגים בלבד. בפסיקה נקבע שמטרתם של פיצויים עונשיים היא להעניש את המזיק על התנהגותו על ידי חיובו בפיצויים העולים על הנזק שגרם, ואף להרתיע את המזיק ואחרים מפני ביצוע מעשי עוולה כלפי הזולת. פיצויים אלו נפסקים רק כאשר המעשה המזיק הוא מקומם ונפשע ביותר, ובוצע מתוך כוונה או בזדון. ראו בהקשר זה את התייחסות בית המשפט בפסק דין ת"א (שלום עכו) 37929-03-15 פלוני נ' מוחמד קאסם עבד אלראזק (נבו 10.07.2018).

פיצויים עונשיים נגד מזיק שהורשע

ככלל, כאשר המזיק קיבל עונשו במסגרת הליך פלילי, אין מקום לפסיקת פיצוי עונשי בהליך האזרחי. ההנחה היא שהתכלית ההרתעתית ותכלית הענישה כבר הושגו דרך ההליך הפלילי.

סיכום

הפיצויים העונשיים מהווים סטייה מהמטרה התרופתית של דיני הנזיקין ומופעלים רק כאשר קיים צורך בכך ובמקרים חריגים מאוד. בנוסף, מזיק שהורשע בהליך פלילי ככלל לא יהיה חייב בפיצויים עונשיים.


עורכי הדין במשרדנו יוצאי הפרקליטות הפלילית בחיפה וככאלו בעלי ניסיון רב בממשק שבין ההליך הפלילי להליך הנזיקי. אם אתם זקוקים לסיוע בגין מעשה עוולה שנגרם לכם ומעוניין ללמוד על זכויותיכם פנו אלינו לשיחת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות בטלפון 073-3746666.

פוסטים קשורים

הצג הכול

תביעת לשון הרע על תלונת שווא שהוגשה במשטרה

בעידן המודרני, כאשר הגישה למערכת המשפטית ולמשטרה נגישה יותר מתמיד, עולה שאלה משפטית מעניינת: האם מי שמפרסם לשון הרע באמצעות הגשת תלונה למשטרה חשוף לתביעה אזרחית בגין פרסום לשון הרע? התשובה לשאלה זו מו

Comments


bottom of page