top of page

תביעת לשון הרע על תלונת שווא שהוגשה במשטרה

עודכן: 6 במרץ

בעידן המודרני, כאשר הגישה למערכת המשפטית ולמשטרה נגישה יותר מתמיד, עולה שאלה משפטית מעניינת: האם מי שמפרסם לשון הרע באמצעות הגשת תלונה למשטרה חשוף לתביעה אזרחית בגין פרסום לשון הרע? התשובה לשאלה זו מורכבת ותלויה במספר גורמים, כפי שנראה להלן.

החוק וההגנה על פרסום בתום לב

לפי סעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע:


במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:
[...]
(8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה.

כלומר, במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע אם הנאשם או הנתבע הגיש תלונה לרשות מוסמכת בתום לב תהיה לו הגנה טובה. המשטרה היא כמובן רשות מוסמכת. חשוב לשים לב שההגנה הזו לא תחול במקום שבו לשון הרע על תלונת שווא התבררה שאכן הוגשה תלונת שווא. אז לא ניתן יהיה לקבוע שמדובר בפרסום בתום לב, והמפרסם לא יזכה להגנה. עוד חשוב להבהיר, החוק קובע שההגנה הזו אינה מתייחסת לפרסום של התלונה מחוץ למסגרת ההגשה הרשמית. במילים אחרות פרסום על עצם הגשת התלונה, או פרסום של הדברים בגינם הוגשה תלונה - למשל שהנילון תקף או איים, לא תזכה את המפרסם אם הפרסום פורסם כלפיי אנשים נוספים מלבד המשטרה (בהקשר זה ייתכנו הגנות אחרות).

פסיקה רלוונטית

בפסק דין תא"מ (שלום ת"א) 48899-06-19 עו"ד שרית נדלר נ' עופר שלום אהרוני, נדונה השאלה הזו. הדיון התמקד בהגשת תלונה לרשות מוסמכת ובהגנה שניתנה למגיש התלונה במקרה של פעולה בתום לב. פסק הדין מדגיש את חשיבות האמונה הסובייקטיבית של המתלונן באמיתות התלונה, ומוסיף כי גם במקרה של מניע "זדוני", החשיבות הציבורית בדיווח למשטרה על חשד לביצוע עבירה יכולה להגבר ולתת למתלונן את ההגנה של פעולה בתום לב.


לשון הרע על תלונת שווא במשטרה:

למרות שלא ניתן למזער לחלוטין את החשיפה לתביעה, מתלונן שפרסם בתום לב, כלומר, המתלונן האמין באמיתות הטענות שהעלה ונקט צעדים סבירים לבדוק את אמיתותן, יכול להסתמך על ההגנה המשפטית הקיימת בחוק איסור לשון הרע, ויהיה זה התובע (הנילון) שיהיה צריך להוכיח שהתובע פרסם את הפרסום בחוסר תום לב.

הדברים שונים כאשר מגיש התלונה מתעקש לחזור באופן עיקש על תלונה חסרת בסיס שהוכחה כמוטעית. כאמור, יש אף להביא בחשבון את סבירות הטעות. ככל והטעות בהגשת התלונה היא לא סבירה, כך יתקשה בית משפט לקבוע שהתלונה הוגשה בתום לב.

המלצות וסיכום

במקרה של הגשת תלונה למשטרה, חשוב לעשות זאת מתוך אמונה כנה באמיתות הטענות ולאחר בדיקה סבירה של העובדות. הפרסום של תלונה כזו, כאשר הוא מתבצע בתום לב, מהווה הגנה בפני תביעה אזרחית בגין לשון הרע. עם זאת, יש לזכור כי כל מקרה ומקרה יש לבחון לגופו, והפרטים הספציפיים יכולים להשפיע על התוצאה המשפטית. רוצים לספר לנו על נסיבות המקרה הקונקרטי שלכם? פנו אלינו לשיחת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות בטלפון 073-3746666

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page